27 april, 2017

Regler

Lagindelning

 • Ett lag består av 2 personer (dam, herr, mix)
 • Inom laget får deltagarna ej vara längre ifrån varandra än 10m, gäller både på land och i vatten
 • Båda deltagarna är vid tävlingsdagen över 18 år och simkunniga

Tävlingsbanan

 • Kontroller tas i den ordning som lagets karta anger.

Kartan

 • Varje lag får endast två vattentåliga kartor A3 Skala 1:10000
 • Kartorna ligger på marken med baksidan uppåt och får först tas upp när starten går

Tidtagning

 • Tidtagning sker manuellt (starttid, passering, målgång)
 • Start tidtagning sker på tävlingledares signal. 

Maxtid / Cutoff

 • Maxtiden är 5 timmar för båda tävlingsklasserna

Stämpling

 • Endast en person stämplar. Båda personerna måste röra någon del av kontrollen/plattformen.
 • Målstämpling sker i race centre, genom att lagets sluttid noteras av tävlingsledningen 

Vattenpassager

 • Då upp- och nedgångar ej är markerade eller kontrollerade, iaktta försiktighet vid i- och urgång 
 • Hopp med huvudet först är ej tillåtet och leder till omedelbar diskvalificering.
 • Badmössa måste användas i samtliga vattenpassager 

Eventuella vägpassager

 • Endast en väg passeras och då är gångtunnel obligatorisk att använda

Foton och filmer

 • Arrangören har rätt att använda de bilder och filmer som tas under tävlingsdagen

Kontroll-plattformar 

 • Kontroll-plattformar får ej användas som flythjälp undantaget nödsituation

Nedskräpning

 • Nedskräpning är självklart förbjudet och leder till diskvalificering

Nödsituationer och sjukvård

 • Varje deltagare har en lättillgänlig visselpipa som enbart i nödsituation används för att påkalla uppmärksamhet, samt ett första förband för snabb behandling av sår.
 • Ett lag är alltid skyldiga att hjälpa annat lag i nöd.  
 • Vid eventuell nödsituation för eget eller annat lag ombeds deltagarna att söka kontakt med besökare i tävlingsområdet. I race centre finns personal med enklare sjukvårdsutrsutning samt telefon.

Diskvalifikation

 • Tävlingsledningen har rätt att diskvalificera eller ge tidstillägg till de lag som bryter mot någon av ovan regler.

Force majeure

 • Arrangören har rätt att anpassa och ställa in eventet i händelse av oförutsägbara och övermäktiga omständigheter.
 • Deltagarna får tillbaka 100% av erlagd anmälningsavgift om eventet ställs in.

Protester och klagomål

 • Lämnas skriftligen till någon i tävlingsledningen. Tävlingsledningen tar gemensamt beslut i frågan.