29 april, 2017

Logistik

Tävlingsområde

  • Stockholm, Nackareservatet

Race centre

  • Hellasgården / Ältavägen 110 

Resa till tävlingsområdet

  • Buss 401 från slussen går ~var 30:e minut, det tar 16 min till hållplats Hellasgården
  • Parkeringsmöjligheter finns för den som väljer att ta egen bil

Tävlingsdagen 

  • Anmäl i sekretariatet att ni är på plats 
  • Infinn er vid startfållan senast 5 min före er starttid enligt PM (skickas ut senast 27/8)
  • Omklädning samt dusch/bastu finns vid Hellasgården (ingår ej, kostnad 70:-, antal besökande är begränsat)
  • Väskplats med begränsad bevakning kommer att pekas ut. För värdesaker ansvaras ej 

Efter tävlingen

  • En påse med lättare energi tilldelas efter målgång (ej mat)
  • Vänligen lämna målområdet för att ge utrymme till efterkommande lag samt håll avstånd efter tävlingen. 

Tidplan 

  1000 Sekretariat öppnar för anmälan och frågor 
   Inget tävlingsmöte kommer att genomföras
  1100 Första start (enligt startlista) 
~1150  Sista start 
~1300 Första målgång 
~1700 Målområdet stänger