2 maj, 2017

Anmälan till Lostwater Race

Tävlingsavgift Lostwater Stockholm 14/7
Anmälningsperiod Endurance Action
– 30/4 2300 1800
1/5 – 17/6 2500 2000
18/6 – 8/7 2700 2300

Tävlingsavgift Lostwater Göteborg 15/9
Anmälningsperiod Endurance Action
– 30/4 2300 1800
1/5 – 19/8 2500 2000
20/8 – 9/9 2700 2300

The Lostwater Double – Stockholm 14/7 + Göteborg 15/9
Anmälningsperiod Endurance Action
– 30/4 4300 3300
1/5 – 17/6 4700 3700
18/6 – 8/7 5100 4300