2 maj, 2017

Anmälan till Lostwater Race

Tävlingsavgift Lostwater Stockholm 14/7
Anmälningsperiod  Action
– 30/4  1800
1/5 – 8/7  2000

Tävlingsavgift Lostwater Göteborg 15/9
Anmälningsperiod Endurance Action
– 30/4 2300 1800
1/5 – 19/8 2500 2000
20/8 – 9/9 2700 2200

The Action Double – Stockholm 14/7 + Göteborg 15/9
Anmälningsperiod Action
– 30/4  3300
1/5 – 8/7  3700